Başlık: 2997 Ada 1 ve 16 Parsel İmar Planı Değişikliği

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2023 gün ve 286 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 16.03.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 14.06.2023 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 14.07.2023 günü akşamı dolacaktır.

 

 

          Tarihi                        Planın Adı                     Planın Semti           Adedi                      Dosya No
16.06.2023                                                      Piripaşa                  1                  2023/21633

2997 Ada 1-16 Parseller

1/1000 Ölçekli Uygulama

İmar Planı Değişikliği