199-200-212-213-214-236-3535 ve 3536 Adaları Kapsayan Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2023 gün ve 819 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 15.07.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 19/09/2023 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 19.10.2023 günü akşamı dolacaktır.

Tarihi                       Planın Adı                   Planın Semti                           Adedi           

                                                     Dosya                                                                     Keçecipiri                                             No

15.07.2023                                                                                                                1

                                                          2023/33336

                                                             199-200-212-213-214-236-3535ve 3536

                                                              ve 3536 adaları kapsayan alana ilişkin

                                                               1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

                                                                 İmar Planı Değişikliği