İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 gün ve 812 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 21.06.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 13.09.2022 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınmış olup, bir aylık askı süresi 12.10.2022 günü akşamı dolacaktır.

     Tarihi                    Planın Adı           Planın Semti       Adedi      Dosya No
21.06.2022                                                     Yenişehir              2          2022/62953

                          1379 Ada 28-29 Parseller

                           1/1000 Ölçekli Uygulama

                              İmar Planı Değişikliği

 

Resmi yazı için tıklayınız.

Plan notları için tıklayınız.