1174 Ada Askı İşlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.11.2023 gün ve 1391 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 30.11.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 28.03.2024 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı  Tepebaşı Ek Hizmet binasının koridorunda askıya alınacaktır. Bir aylık askı süresi 29.04.2024 günü akşamı dolacaktır.

 

Tarihi         Planın Adı                      Planın Semti       Adedi    Dosya No  
30.11.2023                                                Küçükpiyale              1        2024/133429
Beyoğlu İlçesi Küçükpiyale Mah.
1174 Ada, 13-17-18-31-32-33-
41-46-53-54-55-58 Parsellere
İlişkin 1/1000 Ölçekli
UİP Değişikliği