Çevre Temizlik Vergisi


Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

Çevre Temizlik Vergisinin Ödenmesi:

Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde olursa olsun binaları  (ev ve işyerlerini) kullananlardır.

Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Mart-Nisan-Mayıs ayları içerisinde, 2. Taksit Kasım ayı içerisinde olmak üzere yılda iki taksit halinden ödenir.

Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerlendirme oranı kadar arttırılarak hesaplanır.

Çevre Temizlik Vergisinin ödeyebilmek için Çevre Temizlik Vergisi bildirimi formu doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur, sonraki işlemler ve değişiklikler Çevre Temizlik Vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilir.

01.01.2004 tarihi itibariyle düzenli olarak şebeke suyu kullanan meskenlerde sarf edilen su tonu başına içinde tahsil edilmektedir. İşyerleri, kuyu suyu kullanılan meskenler ve içerisindeki eşyası bulunup kullanıcı şahsı ve şahısları İl dışında ikamet eden mükelleflerimizin Çevre Temizlik Vergilerini ilgili bulunan Belediye Çevre Temizlik Vergi Servisine yatırmaları gerekmektedir.

Boş bulunan binalarda mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu, dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmadığını belgelemesi halinde bu taşınmazların boş bulundukları sürece (01.01.2004 tarihi itibariyle ) Ç.T.V'den muaf tutulacağı karara bağlanmıştır.

Satışta , Taşınma ve Yapılan Değişiklikler Durumunda Yapılacak İşlemler:

Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında; emlağını satan veya adres değişkliği yapan kişi bir dilekçe ile bağlı bulunduğu belediyenin çevre temizlik vergi servisine en geç 7 gün içerisinde baş vurarak bu durumu bildirmesi zorunludur.

İşyeri kapatmalarında işyerini kapatan şahıs vergi dairesinden almış olduğu işyeri kapatma tutanağının bir adet fotokopisi ile birlikte en geç 7 gün içerisinde bağlı bulunduğu belediyenin Ç.T.V servisine başvuırarak bu durumu bildirmesi zorunludur.

Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olursa, yanlış vergilendirmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyenin Ç.T.V servisine bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenilebilir.Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız