Hem Türk insanının daha temiz ve güvenli şartlarda gıda tüketmesini, hem de ülkemizi ziyarete gelen turistlerin gıda güvenliği konusunda duydukları şüpheleri haksız kılmak adına başlatılan Beyaz Zambak Projesi, gıda güvenliği konusunda belediyeler ile işbirliği yapılarak bölgede gıda sunan tesislerin hijyen kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Beyaz Zambak, Aralık 2004’ten itibaren Beyoğlu Belediyesi ve Diverseyile ortaklaşa uygulanmaya başlamıştır. Uygulama halkı bilgilendirme ve lansman toplantısının ardından belediye zabıtaları ve gıda mühendisleri eşliğinde işletme ziyaretleri ile devam etmektedir. Beyoğlu belediyesi sınırları içerisinde uygulanmakta olan  Beyaz Zambak projesi kapsamındaki denetlemeler neticesinde içkili ve içkisiz restaurant, lokanta, kafe ,kafeterya,fırın gibi içerisinde gıda işletmeleri ve konaklama yerlerinin bulunduğu  toplam 1128 işletme denetlenmiştir.Denetlenen işletmelerin 481 tanesi Hotspots gereksinimlerini karşılayarak, 80 ve üzeri puan kapsamında Beyaz Zambak bayrağı ve sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Bunun yanında, yiyecek ve içecek üreten tüm işletmeler için gıda güvenliği  hijyen ve sanitasyon eğitimleri verilip tüm katılımcılara eğitimle ilgili sertifika verilmiştir. Denetimler sonrasında 2. ölçümü yapılan işletmelerin hijyen kriterlerini 80 puan üzerine çektikleri tespit edilmiştir. Türkiye’nin güzel bir ülke olması yanında, temiz bir ülke olduğunu gösteren ve bu yöndeki gelişmelere ön ayak olmaya çalışan bu projenin yayılması ile, ülkemize gelen turist sayısında ve kalitesinde iyileşme olacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde yedikleri ve içtiklerinin hijyeninden emin olan turistler gönül rahatlığıyla yeniden ülkemizi ziyaret edecekler ve her gelişlerinde gerek gıda endüstrisinin, gerek turizmin gelişmesi için daha çok katkıda bulunacaklardır.