Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara sözleşmeli personel alımı için yayınlanan ilana istinaden 11.10.2023 tarihinde yapılan sözlü sınavlara ilişkin başarı listeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav sonuçlarına itirazlar; itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen dilekçe verme yoluyla yapılacaktır.

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız evrak kaydına giriş yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Asıl listesinde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacak olup, asıl adayların atamaya esas teşkil edecek belgelerini 20 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde ataması yapılsa dahi bütün atama işlemleri iptal edilecektir.

Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

Sözleşmeli Personel Sınav Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ.

Atamaya esas teşkil eden belgeler için TIKLAYINIZ.