ÖSYM Başkanlığı tarafından 08/01/2024 tarihinde açıklanan KPSS-2023/2: Belediyemiz bünyesinde Avukat kadrolarına yerleştirilmesi yapılanlardan istenen belgeler;
1. İnternet adresimizde yayınlanan KPSS-2023/2 Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
3. Yerleştiği ünvan / branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin posta ile gönderecek adaylar için noter tasdikli sureti, elden teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte kurumumuza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Kurumumuzca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
4. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
5. Avukatlık Ruhsatnamesinin Aslı veya Onaylı Örneği,
6. Özgeçmiş ( CV),
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Atamaya esas istenen belgelerin aşağıdaki adrese elden, APS veya kargo ile 19/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmekte olup, APS ve posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin“ Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’ uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir.

Göreve başlayış tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi gereğince atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.
Atamaya esas belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz tarafından incelenerek yukarıda belirtilen şartlara ve KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacaktır. Ataması yapılan personel 657 sayılı DMK’nın 62. maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup, aksi halde aynı Kanunun 63. maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.
Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’deki adresler geçerli olacaktır.

ADRES:
Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No 121
Beyoğlu / İSTANBUL Telefon: 444 0 160 Dahili: 3101 – 3102 – 3104

2023/2 KPSS açıktan atama başvuru formu için TIKLAYINIZ.