1797 Ada 23 ve 24 Parsel Plan Tadili


 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 gün ve 1563 sayılı kararıyla kabul edilmiş,17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen 1797 ada 23 ve 24 parsele ilişkin Plan tadilatı  paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 08/04/2019 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının1.kat koridorunda 07/05/2019 tarihi akşamı indirilmek üzere bir ay boyunca askıya alınmıştır.

TARİHİ NUMARASI PLANIN SEMTİ ADEDİ DOSYA NO
17/10/2018 1/1000 ölçekli
1797 ada 23 ve 24 parsel
Halıcıoğlu 1 2019/1515

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız