Mesul Müdür Belgesi İstenilen Belgeler


MESUL MÜDÜR BELGESİ  İSTENİLEN BELGELER
1. DİLEKÇE
2. MESUL MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMESİ (Noterden Asıl Suret)
3. T.C. KİMLİK KARTI veya NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
4. MESUL MÜDÜR VE ATANDIĞI ŞİRKETİN SİCİL KAYDI (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliği (Belediye))
5. YERLEŞİM YERİ BELGESİ  
6. SAĞLIK RAPORU ASLI ("Bulaşıcı Hastalığı Yoktur" ibareli )
7. ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
8. İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Son Altı 6 (Altı) Ay İçerisinde Çekilmiş)
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan