Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

İmar Ruhsatı

İnşaat Ruhsatı Alma Aşamasında Aranan Belgeler

 • Dilekçe.
 • Tapu Beyoğlu Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.
 • Çap Beyoğlu Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak.
 • Röperli Kroki Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak.
 • İmar Durumu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Bürosu’ndan alınacak.
 • İstikamet Rölevesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacak.
 • Kot-Kesit Gabari Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacak.
 • Zemin Etüd Raporu
 • En Az 4 (Dört) Adet Mimari Proje.
 • En Az 4 (Dört) Adet Statik Proje Ve Hesaplar.
 • Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı ve Onaylı Restitüsyon, Restorasyon projeleri.
 • Vekalet ( Ruhsat safhasında aranır) Noterden alınacak.
 • Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten) Noterden alınacak.
 • Eski eser binaların uygulamasında altılı TUS uygulaması yapılacaktır.
 • Projenin Tescili Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınacak
 • Varsa Hissedarların Muvaffakatı Noterden alınacak.
 • Yol Tahrip Bedeli Hakkında Yazı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak.
 •  İ.S.K.İ. Tasdiki.
 • Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı (Sığınak varsa)
 • İtfaiye Müdürlüğü Yazısı (Yangın merdiveni gerekli ise) *
 • Mal sahibi vergi numarası
 • Tüm proje müelliflerinin odalardan alınan sicil durum belgeleri
 • Cephe onayı
 • 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı (Plan şartı ise)
 • Yıkım Ruhsatı
 • Tesisat Projeleri
  - 2 ad. elektrik projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
  - 2 ad. mekanik proje (Sıhhi tesisat+ varsa kalorifer+ varsa doğalgaz)
  - 2 ad. ısı yalıtım projesi
  - 1 ad. mimari proje
  - 1 ad. trafo belgesi
  - Proje müellifi veya fenni mesul taahhütname ve sözleşmeleri
 • Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yazısı (Sığınak varsa)

Yapı Denetim Evrakları

 • Yapı denetim izin belgesi
 • Yapıya ilişkin bilgi formu
 • Yapı denetim teahhüdü
 • Denetçi - Kontrol mühendisi ikemetgahı
 • Mal sahibi - Müteaahit sözleşmesi
 • Yapı denetim hizmet sözleşmesi
 • Vergi levhası

Yapı Kullanım İzin Alma Aşamasında Aranan Belgeler

 • Dilekçe matbu form - (Mal sahibi ve fenni mesul imzalı)
 • Hisar Vergi Dairesi'nden iskan emlak alım vergilerinin ödendiğine dair yazı
 • Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
 • Yangın merdiveni var ise İtfaiye Müdürlüğü'nden uygunluk belgesi
 •  S.S.K'dan prim borcu olmadığına dair
 • İSKİ kanal bağlantı yazısı
 • Makine İskanı için
  -
  Tastikli elektrik, mekanik ve ısı yalıtım projeleri
  - Binaya ait temel topraklamasını ve tüm yalıtım detaylarını gösteren fotoğraflar dosyası
  - Binada asansör varsa,asansör tescil müracaatı
  - Belediyece onaylanmış enerji kimlik belgesi

İmar Durumu

 • Tapu belgesi
 • Plan örneği (Çap)
 • Dilekçe

 Yıkım Ruhsatı İçin Aranan Belgeler

 • Dilekçe
 • İmar durumu
 • Fotoğraf
 • Yıkımdan sorumlu olacak mimar veya inş. müh. noter onaylı sorumluluk beyanı
 • Varsa hissedar, muvatakatnamesi
 • Muhtardan alınacak boş belgesi
 • Eski eser ve SİT Bölgesinde ise T.K.T.V. Kurulu Kararı
 • Elektrik ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
 • İ.S.K.İ. ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
 • Doğalgaz ilişki kesme yazısı (Belediye yazısına cevaben)
 • Vergi borcu ilişki kesme yazısı (Emlak şefliğinden belediye yazısına cevaben)
 • Tapu yazısı (Tapu Sicil Müdürlüğü'nden belediye yazısına cevaben)

Fenni Mesuliyet (TUS) İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 • İst. Büyükşehir Bel. Başk. Sicil Kaydı (Bulunduğumuz yıla ait)
 • Meslek odalarından büro tescil belgesi (Bulunduğumuz yıla ait)
 • İmza Beyanı
 • T.U.S. Taahhütnamesi (Noter tasdikli)
 • İkmetgah senedi
 • Proje sorumluluk beyanı (noter tasdikli)
 • Mal sahibinin tüm proje müelliflerine verdiği vekalet (noterden)

Proje Tescil İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

 • İst. Büyükşehir Bel. Başk. Sicil Kaydı (Bulunduğumuz yıla ait)
 • Meslek odalarından büro tescil belgesi (Bulunduğumuz yıla ait)
 • İmza Beyanı
 • Proje sorumluluk beyanı (noter tasdikli)
 • Mal sahibinin tüm proje müelliflerine verdiği vekalet (noterden)
 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi