Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

MEVCUT ASANSÖR TESCİL MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe

2-A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan  Periyodik Muayenenin  Raporu ve yeşil etiket bilgisi

3-Motor Beyanı(Asansör bakım firması yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)

4-Bakım Sözleşmesi(Asansör bakım  firması yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)

5-Firma adına imzaya yetkili kişileri gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

6-Bina sorumlusu bilgi ve belgeleri

7-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

8-Asansör bakım firması yetkilisine ait imza sirküleri

9-Asansör Kayıt Defteri

10-Asansör Kurtarma Talimatı

11-Belediyemizin web sitesindeki Mevcut Asansör Tescil Belgesi  örneği okunaklı bir şekilde doldurulacak.

12-Tüm belgelerin asılları ibraz edilecek, fotokopileri  okunaklı bir şekilde mutlaka ıslak imzalı olarak,belge sırasıyla dosyalanacaktır.

Not:  Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği 15/8/2004 tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü tanımlar.

YENİ ASANSÖR TESCİL MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe
2-A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan ilk Periyodik Muayene Raporu ve yeşil etiket bilgisi
3-Motor Beyanı(Asansör firma yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)
4-Bakım Sözleşmesi(Asansör firma yetkilisi ve bina sorumlusu imzalayacak)
5-Firma adına imzaya yetkili kişileri gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
6-Projeyi imzalayan mühendislerin ilgili asansör firmasında çalıştıklarına dair, SSK Onaylı  4 aylık maaş bordrosu (H Modül için)
7-Mühendislerin ilgili oda belgeleri(SMM ve yetki belgeleri)
8-Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen Uygunluk  Belgesi  veya Raporu
9-AT  Uygunluk Beyanı 
10-Son Muayene Raporu(Kontrol Mühendisi ve Asansör firma yetkilisi imzalı ve kaşeli)
11- Proje(Makine Mühendisi  ve Elektrik  Mühendisi  imzalı,oda vizesi yapılmış,3 adet)
12-Tüm imza sahipleri için İmza Sirküleri
13-Sanayi Sicil Belgesi
14-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
15-Garanti Belgesi(ek-4)
16-Asansör Kayıt Defteri
17-Asansör Kurtarma Talimatı
18-Asansör monte eden tarafından, asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura
19-Belediyemizin web sitesindeki Tescil Belgesi  örneği okunaklı bir şekilde doldurulacak.
20-Tüm belgelerin asılları ibraz edilecek, fotokopileri  okunaklı bir şekilde mutlaka ıslak imzalı olarak,belge sırasıyla dosyalanacaktır.

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi