Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor...

A+
A-

5393 Sayılı Belediye Yasasının 19. Maddesi uyarınca Beyoğlu Belediye Meclisinin 2019 Yılı, NİSAN AYI Toplantısı, 15 NİSAN 2019 PAZARTESİ günü saat: 15.00'da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor...

TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Yasasının 19. Maddesi uyarınca Beyoğlu Belediye Meclisinin 2019 Yılı, NİSAN AYI Toplantısı, 15 NİSAN 2019 PAZARTESİ günü saat: 15.00'da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır. Beyoğlu ilçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Haydar Ali YILDIZ
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

1- Belediye Meclisi Divanına; 5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince 2 yıl süre ile görev yapmak üzere;
a) Meclis 1.Başkan Vekili,
b) Meclis 2.Başkan Vekili,
c) Divan Katipleri (2 Asil ve 2 Yedek Üye) seçimi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi gereğince; 31 Aralık 2019 tarihine kadar görev yapmak üzere 3 adet Belediye Encümen Üyesi seçimi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; 31 Aralık 2019 tarihine kadar ihtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre ) görev yapmak üzere en az 3, en çok 5 adet Üye seçimi.

4- Kurucu Üyesi olduğumuz İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 Asil ye 2 Yedek Üye seçilmesi.

5- Kurucu Üyesi olduğumuz Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 Asil ye 2 Yedek Üye seçilmesi.

6- Üyesi olduğumuz T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 Asil ye 2 Yedek Üye seçilmesi.

7- Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Meclis üyelerimiz arasından 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçilmesi.

8- Belediyemizi Türk Dünyasi Belediyeler Birliğinin Genel Kurulunda ve diğer Toplantılarından temsil etmek üzere, Meclis Üyeleri arasından 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçilmesi.

9- Beyoğlu Belediyesinin 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunun gorüşülmesi.

10- Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafindan 01.01.2019 tarihi itibariyle Uygulanmak üzere hazırlanan, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "f" bendi ile 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun 94. maddesi gereğince; Yıl içinde 2 taksit (Mayıs-Kasım) ile alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi.


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız