1446 Ada 67 Parsel Plan Tadili

A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 gün ve 1560 sayılı kararıyla kabul edilmiş,17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 02/01/2019 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda 31/01/2019 tarihi akşamı indirilmek üzere bir ay boyunca askıya alınmıştır.

1446 Ada 67 Parsel Plan Tadili

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız