Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor...

 TOPLANTIYA ÇAĞRI

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393  Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesi uyarınca    Beyoğlu    Belediye  Meclisinin  2018 Yılı, KASIM AYI Toplantısı, 05 KASIM 2018 PAZARTESİ  gününden,  09 KASIM 2018 CUMA  günü  akşamına  kadar 5 gün süre ile  saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Ahmet Misbah DEMİRCAN

Belediye Başkanı 

 GÜNDEM :  

1- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince, unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

2- İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2018 gün ve 3521 sayılı kararı ekinde Belediyemize gönderilen 594 ada, 8 parsele ait Avan Projesinin onaylanmasına dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi.

 3- İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.10.2018 gün ve 3520 sayılı kararı ekinde Belediyemize gönderilen 593 ada, 24 parsele ait Avan Projesinin onaylanmasına dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97. maddesi gereğince; 2019 yılı Harita Hizmetleri Ücret Tariflerine ilişkin listenin karara bağlanmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi. 

5- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan; Şehitmuhtar Mahallesi, 355 ada, 28 parsel, 127.50 m2 alanlı “Altında Dükkanı olan Kargir Apartman” vasıflı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi ile 34.maddesinin “g” bendi gereğince; 2886 sayılı D.İ.K’ya göre satışının yapılması hususunda karar alınmasın dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi. 

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi