Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor...

TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393  Sayılı  Belediye Yasasının 20. Maddesi uyarınca Beyoğlu Belediye Meclisinin 2017 Yılı, EKİM AYI Toplantısı, 02 Ekim 2017 PAZARTESİ gününden, 20 Ekim 2017 CUMA günü akşamına kadar 19  gün süre ile saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Ahmet Misbah DEMİRCAN
Belediye Başkanı 

GÜNDEM :  

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ile 41. maddesi doğrultusunda hazırlanan 2018 yılına ait Performans Programı ile 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçenin görüşülüp, karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2- Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mahallesi, 3218 Ada, 8 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi  gereğince; Beyoğlu İlçe sınırları dahilinde bulunan 2018-003 Yatırım Proje Numaralı Park ve Okul Bahçelerinde Revizyon ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşinin (01.02.2018 tarihinden 10.09.2019 tarihine kadar 20 Ay, 2018 yılından 334 gün, 2019 yılından 253 takvim günü olmak üzere)  4734 sayılı Kanunun  19. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile İhalesinin yapılması için karar alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P bendi gereğince;  Beyoğlu Belediyesi ile Tunus La Marsa Belediyesi arasında Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P bendi gereğince;  Beyoğlu Belediyesi ile Filistin Hebron Belediyesi arasında Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P bendi gereğince;  Beyoğlu Belediyesi ile Peru Lima Belediyesi arasında Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.                                        

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P, Belediyenin Giderleri Başlıklı 60. Maddesinin M ve Yurt Dışı İlişkileri Başlıklı 74. Maddesinde belirtilen maddeler uyarınca; Beyoğlu Belediyesi olarak 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Kardeş Şehir belediye Başkanları ve İyi Örnek Paylaşımları adı ile gerçekleştirilecek Organizasyon gereği Tüm Kardeş Belediyelerin İlçemizde Ağırlanmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P, Belediyenin Giderleri Başlıklı 60. Maddesinin M ve Yurt Dışı İlişkileri Başlıklı 74. Maddesinde belirtilen maddeler uyarınca;  Beyoğlu Belediyesinin, WeGO Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonunun Üyesi Olması ve ayrıca WeGO Beyoğlu Akdeniz Bölge Ofisinin İlçemizde Açılması için karar alınmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

9- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince, unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi