1446 Ada 67 Parsel


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 gün ve 1560 sayılı kararıyla kabul edilmiş,17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış olan, tarih ve numarası aşağıda gösterilen Plan  paftaları İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 02/01/2019 günü Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet binasının koridorunda 31/01/2019 tarihi akşamı indirilmek üzere bir ay boyunca askıya alınmıştır.

TARİHİ NUMARASI PLANIN SEMTİ ADEDİ DOSYA NO
17.10.2018 1/1000 Ölçekli 1446 ada 67 parsel pl .tadili Kaptanpaşa 1 2018/5957
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Ahmet Misbah Demircan